Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Záměr Obce Velký Borek

Obec Velký Borek nabízí pronájem hospody v Mělnické Vrutici od 1.června 2018

Informační leták zde

Záměr zde

Uzavření OBECNÍHO ÚŘADU

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad Malý Újezd v pondělí 30.4.2018 a 7.5.2018 uzavřen.

Sběr žárovek

Vysloužilé úsporné žárovky můžete nosit na Obecní úřad Malý Újezd.

Informační letáky zde ke stažení zde ke stažení  zde ke stažení

!!! KANALIZACE !!!

Nové smlouvy s obcí Malý Újezd musí být uzavřeny do 20. dubna 2018.

Na webových stránkách a v obchodech, které jsou v obci Malý Újezd naleznete dotazníky, které je potřeba vyplnit jako podklad k vytvoření nové smlouvy.

Zálohy se platí pouze čtvrtletně.

Dotazník pro uzavření nové smlouvy ke kanalizaci

zde ke stažení

Cena stočného

Cena stočného od 1.4.2018  činní 36,07 Kč bez DPH. Platbu můžete provést až po podepsání nové smlouvy s obcí Malý Újezd.

Úpravy jízdních řádů od 4.3.2018

Od 4.3.2018 budou realizovány následující dodatečné úpravy jízdních řádů linek PID:

Mladá Boleslav  - Mělník - Roudnice nad Labem

Dobřeň - Mělník - Byšice

Všetaty - Byšice - Mšeno

Výměna plastových oken podél komunikace I/16 v obci Malý Újezd- část Vavřineč

Z důvodu velké vytíženosti komunikace I/16 ve Vavřinči, proběhne do konce roku 2019 výměna plastových oken u nemovitostí, těsně sousedících s touto komunikací. Tuto akci má na starosti ŘSD.

V současné době dojde k zadání zakázky na IV. etapu – inženýrská činnost, kdy dojde k upřesnění skutečného počtu a typu oken.

Firma pověřená od ŘSD během roku 2018 bude provádět detailní průzkumy konkrétních chráněných místností v konkrétních objektech.Budou sepsány dohody o výměně oken s dotyčnými majiteli zasažených objektů, definovány přesné požadavky a připraven finální podklad pro výběrová řízení individuálních protihlukových opatření.

Do konce roku 2019 dojde k vlastní realizaci výměny oken.

Zubní pohotovost Mělník od 1. ledna 2018

1. ledna 2018 se otevírá zubní pohotovost na Pražské ulici čp. 343/36 (budova bývalé dětské nemocnice, vchod z rohu ulice Pražská, Macharova). Provozní doba bude zajištěna o víkendech a státních svátcích, vždy od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 hodin. Informace jsou k dispozici na www.zubnipohotovostmelnik.cz,
tel. číslo 606 549 901. K ošetření je třeba mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

                 Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

kraj

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

 

Seznam výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. 

Žádost o vyplacení příspěvku na výsadbu stromů

Od 1.6.2017 můžete žádat na Obecním úřadu o vyplacení příspěvku na výsadbu stromů ( viz příloha ) na období 2017 - 2018

žádost

podporované dřeviny

Soutěž – nejhezčí zahrádka, předzahrádka, balkón

Starosta obce Malý Újezd tímto vyhlašuje soutěžní anketu, která hledá nejkrásnější rozkvetlou zahrádku, předzahrádku či balkón. Místo musí zkrášlovat obec, z tohoto důvodu je podmínkou jeho viditelnost z ulice. Do soutěže se mohou zapojit všichni zahrádkáři a milovníci květin v Malém Újezdu, Jelenicích a Vavřinči.

Informační leták zde

 

 

10.04.2018 - 30.04.2018

Nedostatečně zapsané osoby do katastru nemovitostí

Detail Úřední deska

10.04.2018 - 11.05.2018

Veřejná vyhláška - Finanční úřad

Detail Úřední deska

28.03.2018 - 15.05.2018

Veřejná vyhláška

Detail Úřední deska

23.02.2018 - 30.04.2018

Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2017

Detail Úřední deska

12.02.2018 - 01.02.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020

Detail Úřední deska

31.01.2018 - 31.01.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/2018

Detail Úřední deska

20.01.2018 - 04.02.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Detail Úřední deska

Naše akce

20.04.2018

CAVEMAN

Obec Byšice Vás zve na hru CAVEMAN

Detail

20.04.2018

Pietní vzpomínkový akt

Obec Chorušice Vás zve na Pietní vzpomínkový akt v úterý 24.4.2018

Detail

17.04.2018

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic proběhne 30.4.2018 ve Vavřinči na dětském hřišti

Detail

15.03.2018

Rodopis - koníček na celý život

Po kom asi jste? Odkud jsou Vaši předkové? Zúčastněte se přednášky ve Velkém Borku.

Detail

02.03.2018

Moravská v růžovém

Pojeďte na výlet do Moravské Nové Vsi na otevření sklepů - ochutnávka vín - v sobotu 5.5.2018

Detail

07.02.2018

Muzikál MEFISTO

Pojeďte s námi strávit kulturní odpoledne

Detail

24.04.2018 - 20.05.2018

Cesta po USA

výstava fotografií

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

01.05.2018 - 30.09.2018

SKALNÍ OBYDLÍ LHOTKA OTEVÍRÁ!

Od 1. 5. do 30. 9. 2018!

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

03.05.2018 - 19.08.2018

Ano, pane doktore!

Výstava představující prvorepublikové zdravotnictví s interaktivními zónami nejen pro děti.

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

04.05.2018 - 05.05.2018

Vítání ptačího zpěvu Mělník

tradiční ornitologická akce

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

09.05.2018 - 27.05.2018

Co už umím? (XI.)

Výstava prací ZŠ J. Seiferta

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

12.05.2018

Vítání ptačího zpěvu Neratovice

tradiční ornitologická akce

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

04.04.2018 - 06.05.2018

V proudu času

Výstava prací žáků ZŠ Pšovka

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

16.05.2018

Houby, které léčí

Přednáška Mykologického kroužku Mělník

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

25.05.2018

Mělnická muzejní noc - promenáda kočárků

Oslavy 130. výročí od založení muzea. Promenáda historických kočárků na nám. Míru...

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

29.05.2018

Já jsem malý muzikant

Vystoupení žáků ZŠ J. Seiferta

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

24.04.2018 - 20.05.2018

Cesta po USA

Cesta po USA

výstava fotografií

Regionální muzeum Mělník

04.04.2018 - 06.05.2018

V proudu času

V proudu času

Výstava prací žáků ZŠ Pšovka

Regionální muzeum Mělník

01.05.2018 - 30.09.2018

Skalní obydlí Lhotka u Mělníka

SKALNÍ OBYDLÍ LHOTKA OTEVÍRÁ!

Od 1. 5. do 30. 9. 2018!

Regionální muzeum Mělník

03.05.2018 - 19.08.2018

Ano, pane doktore!

Ano, pane doktore!

Výstava představující prvorepublikové zdravotnictví s interaktivními zónami nejen pro děti.

Regionální muzeum Mělník

04.05.2018 - 05.05.2018

Vítání ptačího zpěvu Mělník

Vítání ptačího zpěvu Mělník

tradiční ornitologická akce

Regionální muzeum Mělník

09.05.2018 - 27.05.2018

Co už umím? XI.

Co už umím? (XI.)

Výstava prací ZŠ J. Seiferta

Regionální muzeum Mělník

12.05.2018

Vítání ptačího zpěvu Mělník

Vítání ptačího zpěvu Neratovice

tradiční ornitologická akce

Regionální muzeum Mělník

16.05.2018

Houby, které léčí

Houby, které léčí

Přednáška Mykologického kroužku Mělník

Regionální muzeum Mělník

25.05.2018

Mělnická muzejní noc

Mělnická muzejní noc - promenáda kočárků

Oslavy 130. výročí od založení muzea. Promenáda historických kočárků na nám. Míru...

Regionální muzeum Mělník

29.05.2018

Já jsem malý muzikant

Já jsem malý muzikant

Vystoupení žáků ZŠ J. Seiferta

Regionální muzeum Mělník