Připravované projekty

Připravované projekty  (aktualizace 16.8.2021)

Projektová dokumentace stavby - realizace přípravy projektu Výstavba chodníku při I/16 Malý Újezd - Vavřineč

Financováno: 1) z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory včasné                                     přípravy projektů EU 2021+ a NIP v rámci tématického zadání Životní                                            prostředí  - DOPRAVA

                       2)  z rozpočtu obce Malý Újezd

Stav: 1) získaná dotace 

          2) vypracovaná projektová dokumentace

Výpis z technické zprávy.pdf (1.56 MB)

C.1 ŠIRŠÍ VZTAHY.pdf (1.56 MB)

C.2 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY.pdf (4.12 MB)

Obnova polních cest a alejí v obci Malý Újezd

Finance: 2.300.000,- Kč

Stav: 1) schválení dotace ve výši 80% z uznatelných nákladů

          2) v současné době probíhá realizace

Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd

Finance: 4.700.000,- Kč

Stav: 1) schválení dotace ve výši 70% uznatelných výdajů

          2) zadávací dokumentace uveřejnna na profilu zadavatele

          3) výběrov řízení  bylo zrušeno

Realizace: 2022

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky

Finance: 4.900.000,- Kč

Stav: 1) příprava projektové dokumentace

          2) získání dotace na PD ve výši 180.290,-Kč

Realizace: 2022/2023

Revitalizace vodní nádrže Vavřineč

Finance: 5.100.000,- Kč

Stav:  1) příprava projektové dokumentace

           2) získání dotace na PD ve výši 128.865,-Kč 

Realizace: 2022/2023

Obecní dům Vavřineč - přestavba objektu čp. 9

Finance: 20.000.000,- Kč

Stav: Příprava projektové dokumentace

Realizace: 2022/2023

Návrh obnovy zeleně v intravilánu obce Malý Újezd

Finance: 2.000.000,- Kč

Stav:      1) získaná dotace ve výši 50% z uznatelných náklaů

               2) vybraný zhotovitel

               3) probíhá realizace

Realizace: 2022/2023

Prodloužení vodovodního řadu Vavřineč

Finance: 1.200.000,- Kč

Stav: Podaná žádost o dotaci

Realizace: 2022/2023

Oprava komunikací v obci Malý Újezd - část Jelenice - lokalita 1 tzv "účko"

Finance: 8.800.000,- Kč

Stav: Stavební povolení

Realizace: ?

Oprava místních komunikací - veřejné osvětlení

Finance: 1.600.000,- Kč

Stav: Stavební povolení

Realizace: ?

 

 

 

Virtuální prohlídka

1

Rozpočet

Rozpočet

Mobilní aplikace

Aktuální informace z našeho webu v mobilní aplikaci zdarma ke stažení: