Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 
Na této stránce naleznete odkazy platných obecně závazných vyhlášek a směrnic obce Malý Újezd.

Směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška obce Malý Újezd č. 2/2016 o poplatku za komunální odpad 

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška obce Malý Újezd č. 1/2016 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

zde ke stažení

Nařízení obce č.1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Malý Újezd

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška obce Malý Újezd č.2/2015, o místních poplatcích, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů.

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška obce Malý Újezd č.1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

zde ke stažení

Zásady poskytování příspěvku na modernizaci topného systému

zde ke stažení

 

 

Směrnice č. 2/2012 o zásadách vztahů obce Malý Újezd a jejích orgánů k příspěvkovým organizacím zřízených obcí

zde ke stažení

 

Směrnice č. 1/2012 obce Malý Újezd, kterou se stanovují pravidla zřizování věcných břemen zatěžujících majetek obce 

zde ke stažení

 

Vnitřní směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku

zde ke stažení

 

Směrnice k provádění inventarizací majetku a závazků obce Malý Újezd

zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška obce  Malý Újezd č. 1/2009 - Požární řád obce Malý Újezd

zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška obce Malý Újezd č. 2/2005 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Malý Újezd

zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška obce Malý Újezd č. 1/2011 o místních poplatcích

zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška obce Malý Újezd č. 5/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška obce Malý Újezd č. 1/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy - Základní škola Jindřicha Matiegky, Mělník, Pražská 2817

zde ke stažení