Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Směrnice obce Malý Újezd

Směrnice č. 1/2019  Zásady tvorby a použití fondu obnovy kanalizace

zde ke stažení

 

Směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

zde ke stažení

 

Směrnice č. 2/2012 o zásadách vztahů obce Malý Újezd a jejích orgánů k příspěvkovým organizacím zřízených obcí

zde ke stažení

 

Směrnice č. 1/2012 obce Malý Újezd, kterou se stanovují pravidla zřizování věcných břemen zatěžujících majetek obce 

zde ke stažení

 

Směrnice k provádění inventarizací majetku a závazků obce Malý Újezd

zde ke stažení 

Zásady poskytování příspěvků

Zásady poskytování příspěvku na modernizaci topného systému

zde ke stažení