Malý Újezd - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Sběr odpadu v obci

1

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2024

Částku za odpady můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě, nebo odeslat na číslo účtu 7420171/0100. Při platbě na účet použijte VS podle části obce:

Malý Újezd      VS 13401+ číslo nemovitosti

Jelenice           VS 13402+ číslo nemovitosti

Vavřineč          VS  13403+ číslo nemovitosti

do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce

Po zaplacení částky na účet obce je potřeba vyzvednout si na obecním úřadě nálepku na odpadní nádobu. Známky které jste obdrželi po zaplacení odpadů v roce 2023 jsou platné do 31.3.2024. Od 1.4.2024 je nutné mít nálepku pro rok 2024, bez ní Vám nebude odpadní nádoba vyvezena.

1Termíny svozů odpadů pro rok 2024 zde  Typ: JPG obrázek, Velikost: 294.31 kB

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2023

Částku za odpady můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě, nebo odeslat na číslo účtu 7420171/0100. Při platbě na účet použijte VS podle části obce:

Malý Újezd      VS 13401+ číslo nemovitosti

Jelenice           VS 13402+ číslo nemovitosti

Vavřineč          VS  13403+ číslo nemovitosti

do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce

Po zaplacení částky na účet obce je potřeba vyzvednout si na obecním úřadě nálepku na odpadní nádobu. Známky které jste obdrželi po zaplacení odpadů v roce 2022 jsou platné do 31.3.2023. Od 1.4.2023 je nutné mít nálepku pro rok 2023, bez ní Vám nebude odpadní nádoba vyvezena.

1

Termín svozu odpadů pro rok 2023 zde (69.93 kB)

 

Informace o odpadovém hospodářství obce Malý Újezd za rok 2021

informace o odpadovém hospodářství.pdf (2.79 MB)

Informace o odpadovém hospodářství obce Malý Újezd za rok 2022

informace o odpadovém hospodářství 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.71 MB

Informace o odpadovém hospodářství obce Malý Újezd za rok 2023

informace o odpadovém hospodářství 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.88 MB

 

Stručný návod k použití různých druhů odpadů zde

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2022

Částku za odpady můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě, nebo odeslat na číslo účtu 7420171/0100. Při platbě na účet použijte VS podle části obce:

Malý Újezd      VS 13401+ číslo nemovitosti

Jelenice           VS 13402+ číslo nemovitosti

Vavřineč          VS  13403+ číslo nemovitosti

do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce

Po zaplacení částky na účet obce je potřeba vyzvednout si na obecním úřadě nálepku na odpadní nádobu. Známky které jste obdrželi po zaplacení odpadů v roce 2021 jsou platné do 31.3.2022. Od 1.4.2022 je nutné mít nálepku pro rok 2022, bez ní Vám nebude odpadní nádoba vyvezena.

Termín svozu odpadů pro rok 2022 zde (291.86 kB)

1

Termíny svozu odpadů v roce 2021 zde 

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2021

Částku za odpady můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě, nebo odeslat na číslo účtu 7420171/0100. Při platbě na účet použijte VS podle části obce:

Malý Újezd      VS 13401+ číslo nemovitosti

Jelenice           VS 13402+ číslo nemovitosti

Vavřineč          VS  13403+ číslo nemovitosti

do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce

Po zaplacení částky na účet obce je potřeba vyzvednout si na obecním úřadě nálepku na odpadní nádobu. Známky které jste obdrželi po zaplacení odpadů v roce 2020 jsou platné do 15.3.2021. Od 16.3.2021 je nutné mít nálepku pro rok 2021, bez ní Vám nebude odpadní nádoba vyvezena

1

Termíny svozu odpadů v roce 2020 zde 

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2020

Částku za odpady můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě, nebo odeslat na číslo účtu 7420171/0100. Při platbě na účet použijte VS podle části obce:

Malý Újezd      VS 13401+ číslo nemovitosti

Jelenice           VS 13402+ číslo nemovitosti

Vavřineč          VS  13403+ číslo nemovitosti

do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce

Po zaplacení částky na účet obce je potřeba vyzvednout si na obecním úřadě nálepku na odpadní nádobu. Známky které jste obdrželi po zaplacení odpadů v roce 2019 jsou platné do 15.3.2020. Od 16.3.2020 je nutné mít nálepku pro rok 2020, bez ní Vám nebude odpadní nádoba vyvezena

1

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2019

Částku za odpady múžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě, nebo odeslat na číslo účtu 7420171/0100. Při platbě na účet použijte VS podle části obce:

Malý Újezd      VS 13401+ číslo nemovitosti

Jelenice           VS 13402+ číslo nemovitosti

Vavřineč          VS  13403+ číslo nemovitosti

do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce.

Po zaplacení částky na účet obce je potřeba vyzvednout si na obecním úřadě nálepku na odpadní nádobu. Známky které jste obdrželi po zaplacení odpadů v roce 2018 jsou platné do konce února 2019. Od 1.3.2019 je nutné mít nálepku pro rok 2019, bez ní Vám nebude odpadní nádoba vyvezena.

1

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2018

Částku za odpady múžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě, nebo odeslat na číslo účtu 7420171/0100. Při platbě na účet použijte VS podle části obce:

Malý Újezd      VS 13401+ číslo nemovitosti

Jelenice           VS 13402+ číslo nemovitosti

Vavřineč          VS  13403+ číslo nemovitosti

do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce.

Po zaplacení částky na účet obce je potřeba vyzvednout si na obecním úřadě nálepku na odpadní nádobu. Známky které jste obdrželi po zaplacení odpadů v roce 2017 jsou platné do konce února 2018. Od 1.3.2018 je nutné mít nálepku pro rok 2018, bez ní Vám nebude odpadní nádoba vyvezena.

1

Bez nálepky Vám od 1. 3. 2018 NEBUDOU vyvezeny popelnice.

Značení tříděného odpadu

Značení tříděného odpadu Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého výrobku je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojuhelníku. Symbol je poté doplněn písemným nebo číselným kódem.
 

Papír

1

Plast

2

Sklo

V Česku se sklo recykluje, nepočítáme-li vratné lahve, lidé sklo vyhazují do zelených nebo bílých kontejnerů. Pokud jsou v místě oba kontejnery, je nutné rozlišovat sklo čiré (do bílého kontejneru) nebo barevné (do zeleného kontejneru). Skleněný odpad se v přírodě zřejmě nerozkládá (ani za tisíc let) a dá se recyklovat donekonečna.

3

Co patří do skla: lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo od oken a dveří, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky.

Co nepatří do skla: Keramika, porcelán, zrcadla, autoskla, drátované sklo, pozlacená či pokovená skla, (+ zálohované vratné lahve, které je vhodnější vracet do obchodu).

Nápojové kartony

V Česku se nápojové kartony třídí jen na některých místech, kde pro ně existují kontejnery s oranžovou nálepkou (kontejnery nemusí být celé oranžové a dokonce může jít třeba jen o oranžové pytle) a nebo kde je možné je třídit společně s plasty (do žlutých kontejnerů, které mají i oranžovou nálepku). Jde o obaly na bázi Tetra-paku.

4

Co patří do kontejneru na nápojové kartony: Tetra-pak, krabice od džusů, vína, mléka. Obaly je třeba sešlápnout, aby nezabraly tolik místa.

Co nepatří do kontejneru na nápojové kartony: Měkké sáčky (například od kávy a různých potravin v prášku), kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Směsný odpad

Do směsi se řadí ty odpadky, které nelze recyklovat a jinak využít a zároveň které nepatří do kategorie nebezpečných odpadů. Rovněž by se do směsi neměl dávat velký bioodpad (např. posekaná tráva, větve stromů)

Značení materiálu, který zatím nelze recyklovat

Sem patří především celá škála kombinovatelných obalů, které se skládají z cíce druhů materiálů. Kombinované obaly se jednotně označují velkým písmenem C, které znamená, že jde o kombinovaný obal a lomenou čarou (/), za ní následuje označení materiálu, který v daném výrobku množstevně převažuje (např C/PAP, C/ALUE/LDPE, C/PAP/ALU).

5

 


Oranžové kontejnery na sběr "tetrapacků" 

Ve všech částech obce na obvyklých místech (stanoviště kontejnerů na tříděný odpad) jsou umístěny oranžové kontejnery určené pro sběr tetrapackových obalů od mléka, džusů atd.. I nadále si můžete vyzvednout oranžové pytle (například pro dočasné odložení obalů před vyhozením do určených kontejnerů). Pytle jsou k dispozici v budově OÚ Malý Újezd a jsou zdarma.

 


Nové nádoby na tříděný odpad - textil, hračky, obuv

Od podzimu roku 2013 jsou pro občany nově k dispozici na stanovištích pro sběr tříděného odpadu (ve všech částech obce) kontejnery pro sběr šatstva, obuvi a hraček. Nepotřebné věci vkládejte do kontejnerů čisté, v igelitovém pytli.

 


Sběrné místo pro použité tonery a cartridge

 
Počínaje dnem 18.4.2013 mohou občané odkládat prázdné tonery a cartridge do sběrného boxu umístěného v chodbě budovy OÚ Malý Újezd. Více informací si můžete přečíst v přiloženém letáku zde
 
Přístup ke kontejneru je možný v pracovní době úřadu, kromě polední přestávky od 12.00 do 13.00 hodin.
Sběrné místo
 

 

E - box od firmy ASEKOL

 
Počínaje dnem 29.3.2011 mají občané možnost odkládat vysloužilé baterie, kalkulačky, mobilní telefony, MP3 přehrávače, fotoaparáty, a drobné počítačové vybavení do sběrného kontejneru, který je umístěn v chodbě budovy obecního úřadu.
 
Přístup ke kontejneru je možný v pracovní době úřadu, kromě polední přestávky od 12.00 do 13.00 hodin.
 E-box
 
více na www.asekol.cz
 

 

 Sdělení občanům

Sdělujeme všem občanům, že počínaje dnem 27.6.2011 mohou odkládat vysloužilé elektrospotřebiče (např. televizory, monitory, varné konvice, apod.) do sběrného kontejneru, který je umístěn ve dvoře vedle budovy Obecního úřadu v Malém Újezdu.

Pračky a lednice do kontejneru odkládat nelze.

Provozní doba: každé pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.