Realizované projekty

Fotovoltaika pro objekt vakuové stanice Jelenice

Financováno: Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 789 500,80 Kč 

Celkové náklady:  789 500,80 Kč 

1   2    1

Modernizace VO v obci  Malý Újezd 

Financováno: Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši  725 166,07 Kč 

Celkové náklady:  725 166,07 Kč 

1   2   3

Výstavba chodníku při I/16 Malý Újezd - Vavřineč

Financováno: Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve  výši 8.455.809,-Kč

Celkové náklady: 11 077 666,46 Kč

1  2  3

Revitalizace vodní nádrže Vavřineč

Financováno: Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje ve výši                               1.000.000,-Kč a Státního fondu životního prostředí České republiky

Celkové náklady: 6 787 183,64 Kč

1

1  2  3

Prodloužení vodovodního řadu Vavřineč

Financováno: Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje ve výši                               757 256,22 Kč

Celkové náklady: 1 545 420,85 Kč

1  2   1

Návrh obnovy zeleně v intravilánu obce Malý Újezd

Financováno: Spolufináncováno Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v                                    rámci Operačního programu Životního prostředí

Celkové náklady: 2.000.000,- Kč

1 1 2

Obnova polních cest a alejí v obci Malý Újezd

Celkové náklady: 2.300.000,- Kč

1 2 2

Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon, 2.etapa

Financováno: Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Z rozpočtu EU - IROP: 1 601 224,70 Kč

Z rozpočtu obce:            359 835,09 Kč

Celkové náklady:         1 961 059,79 Kč  

Projekt podporuje výuku přírodních věd a bezbariérovost školy – ZŠ Malý Újezd. Učebna přír. věd je vybavena novými učebními pomůckami, IT a audiovizuální technikou pro žáky i učitele a navazujícími programy k výuce. Venkovní učebna má speciální nábytek pro žáky a bezbariérovou rampu. Na školní zahradě jsou nové parkové úpravy s místně původními druhy zeleně.

1               12 3                                                                             

Oprava komunikací v obci Malý Újezd – Vavřineč – Lokalita 3

Financováno: Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 2.845.786,90  

Celkové náklady:  2.845.786,90 Kč

1  1 1

Malý Újezd - chodník Jelenice

Financováno: Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Evropského fondu pro regionální rozvoj, Interovaný regionální operační program

Z Evropslého fondu: 1.900.000,- Kč

Z rozpočtu obce : 3. 609.843,28 Kč

Celkové náklady: 5.509.843,28 Kč

1  1 3

 

 Jelenický plácek, Malý Újezd 

Financováno:  Tento projekt byl realizován s finančním  přispěním  Středočeského kraje,

Fond obnovy venkova: 1.060.000,- Kč                 

 Z rozpočtu obce: 2.487.415,08 Kč

Celkové náklady: 3.547.415,08 Kč

1    1

 

Nové povrchy komunikací 2020

Financováno: Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 8.400.089,85 Kč 

Celkové náklady: 8.400.089,85 Kč

1  23  

Zvonička ve Vavřinči 2018

Financováno:  Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 60.500,- Kč

Celkové náklady: 60.500,-Kč 

1   1

Zelená Ekologická Venkovní Učebna Zahrada + altán pro ZŠ Malý Újezd   

Financováno:  Tento projekt byl realizován s finančním  přispěním  Středočeského kraje,               Enviromentální vzdělání, výchova a osvěta.                  

Z rozpočtu Středočeského kraje: 348.288,52 Kč

Z rozpočtu obce: 425.686,02 Kč

Celkové náklady: 773.974,54 Kč

1   2

MŠ Malý Újezd – zahrada a hřiště v přírodním stylu, I. etapa

Financováno:  Středočeský kraj, Enviromentální vzdělání, výchova a osvěta.

Z rozpočtu Středočeského kraje: 198.429,- Kč

Z rozpočtu obce: 1.034.619,84 Kč

Celkové náklady: 1.233.048,84,-Kč 

1   2

Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon - NÁBYTEK

Financováno: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Z Ministerstva školství:  649.992,- Kč

Z rozpočtu obce: 377.023,33 Kč

Celkové náklady: 1.027.015,33,-Kč 

1  1   

Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon - INTERAKTIVNÍ TABULE

Financováno: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Z rozpočtu Ministerstva školství: 463.251,83 Kč

Z rozpočtu obce: 339.589,22 Kč

Celkové náklady: 802.841,05,-Kč 

1  1

Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon 

Financováno: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí ČR (OPŽP) a z rozpočtu Středočeského kraje

Celkové náklady: 25.940.572,31,-Kč 

Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon – pasivní stavba odkaz zde

1 1

Nové povrchy komunikací 2018

Financováno: Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 9.058.518,46 Kč

Celkové náklady: 9.058.518,46 Kč 

1 11  

Veřejně přístupný přístřešek 2018

Financováno: Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 505.408,81Kč

Celkové náklady: 505.408,81Kč

1   1

  •  Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Malém Újezdě 2018

Financováno: Z rozpočtu Středočeského kraje a z Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR

Z rozpočtu Středočeského kraje: 1.046.000,- Kč

Z rozpočtu Ministerstva vnitra: 1.569.106,- Kč

Z rozpočtu obce: 2. 869.752,90,- Kč

Celkové náklady: 5.484.858,90,-Kč 

1 1

Revitalizace zeleně v obci Malý Újezd 2017

Financováno: Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 1.271.202,50 Kč

Celkové náklady: 1.271.202,50 Kč 

1  2

Malý Újezd - Dopravní automobil 2017

Zásahová jednotka místních hasičů dostala do úžívání nový dopravní automobil značky FORD. Tento automobil bude sloužit jak k zásahům, tak k dopravě dětí z SDH na soutěže a reprezentování obce Malý Újezd.

Financováno:

Z Ministerstva vnitra - generální ředitelství HZS ČR:  450.000,-Kč

Ze Středočeského kraje: 300.000,- Kč

Z rozpočtu obce: 166.817,-Kč

Celkové náklady: 916.817,-Kč 

1  2

Odpočívka Malý Újezd, místo pasivního odpočinku 2017

Odpočívka byla postavena na cestě do Velkého Borku. Nabízí zázemí pro cyklisty, maminky s dětmi a seniory na procházkách.

Financováno:  Ministerstvo zemědělství ČR, ve výši 70%  

                           Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 30%

Celkové náklady: 159 947,59,- Kč 

21

Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Malý Újezd 2017

Místní komunikace se dočkaly nového povrchu. Realizována byla komunikace v nové zástavbě Malý Újezd, Jelenice a Vavřineč. Tyto komunikace umožňují komfortní přístup majitelům k jejich nemovitostem.

Financováno:  Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 100%

Celkové náklady: 6 199 650,30,- Kč        

1  22 

Obnova Křížku ve Vavřinči 2017

Křížek ve Vavřinči byl po delší době znovu opraven. Kolem křížku byla zrealizována nová výsadba okrasných rostlin.

Financováno: Ministerstvo zemědělství České republiky 2017, ve výši 70%

                          Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 30%

Celkové náklady:  118 907,47,- Kč                                                                                       

12

Odpočívky Jelenice a Vavřineč, místa pasivního odpočinku 2016

Odpočívky byly postaveny na cestě  z Jelenic do Vavřinče a ve Vavřinči na cestě k lesu. Nabízí zázemí pro cyklisty, maminky s dětmi a seniory na procházkách. 

Financováno: Ministerstvo zemědělství, ve výši 70%

                          Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 30%

Celkové náklady: 281 590,96,- Kč    

1 2 2

Obnova kapličky v Malém Újezdě 2016

Kaplička na návsi v Malém Újezdě z roku 1912 byla kompletně zrekonstruována včetně kompletní opravy střechy. Do kopule věžičky byla umístěna časová schránka s informacemi pro další generace.

Financováno: Ministerstva pro místní  rozvoj ČR, ve výši 294 000,-Kč

                         Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 342.934,88,-Kč

Celkové náklady: 636 934,88,- Kč                                                                                         

1 2

Pomník padlých na pastvách 2016

Na pomník padlých na návsi v Malém Újezdě byla vrácena busta vojáka a okolí pomníku bylo osázeno okrasnými rostlinami. Po mnoha letech byla uctěna památka všech, kteří položili životy za naši svobodu.

Financováno: Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 100%

Celkové náklady:  43 900,- Kč     

1 2

Oprava Božích muk 2016 + restaurování

Boží muka v Malém Újezdě u Špejcharu byla restaurována výtvarníkem a restaurátorem Lubomírem Vášou. V okolí byly vysázeny okrasné keře a květiny.

Financováno:  Ministerstvo zemědělství, ve výši 70%

                           Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 30%

Celkové náklady:  359 590,33,- Kč                                                                                      

1 1

Cesta do Jelenic 2016

Cesta k vodní nádrži v Jelenicích byla ohraničena obrubníčky a vysypána štěrkem. Vznikla tak pohodlná zkratka k hřišti a k nové zástavbě v Jelenicích.

Financováno:  Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 100%

Celkové náklady: 192 431,14,- Kč   

1 2

Multifunkční hřiště Vavřineč 2015

První multifunkční hřiště v obci Malý Újezd se skládá z fotbalového hřiště, multifunkčního hřiště na tenis, nohejbal, volejbal atd., dětského hřiště, dráhy na petanque a skrývá další možnosti využití jak pro kulturní tak sportovní akce. Jako zázemí pro tyto akce slouží klubovna s kuchyňkou a sociálním zázemím

Financováno:         Státní zemědělský intervenční fond -  Dětské hřiště 411.455,-Kč

                                 Státní zemědělský intervenční fond - Fotbalové hřiště 591.399,-Kč

                                 Z rozpočtu obce Malý Újezd - Tenisový kurt 1.722.434,-Kč

                                 Regionální operační program Stř.Čechy - Klubovna 1.195.544,55 Kč

Celkové náklady:    Dětské hřiště 549.828,-Kč

                                  Fotbalové hřiště 976.054,60,-Kč

                                  Tenisový kurt 1.722.434,-Kč

                                  Klubovna 1.436.698,-Kč

1 2

Kanalizace Malý Újezd 2014 - 2015

Po letech odkladů se konečně podařilo získat dotaci na projekt odkanalizování obce Malý Újezd, díky které se mohl tento projekt realizovat.  Realizace sice trvala téměř dva roky, ovšem výsledkem je pohodlnější život, ochrana životního prostředí a navýšení hodnoty nemovitostí v obci.

Financováno: Evropská unie - Fond soudružnosti, ve výši 85%

                         Statní fond životního prostředí ČR, ve výši 5%

                         Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 10%

Celkové náklady: 71.580.989,-Kč

                                     1 

Oprava kapličky v Jelenicích 2014

Po letech byla znovu opravena chlouba obce Jelenic a to místní kaplička. 

Financováno: Ministerstvo pro místní rozvoj: 257.956,-Kč

                          Z rozpočtu obce Malý Újezd: 59.102,96,-Kč

Celkové náklady: 317.058,96,-Kč

1  2

Kompostéry 2013

Kompostéry do domácností byly pořízeny pro snadné třídění bioodpadu. 

Financováno: Operační fond životního prostředí:  36.436,-Kč

                         Evropská unie: 619.413,-Kč

                         Z rozpočtu obce Malý Újezd: 72.873,-Kč

Celkové náklady: 728.722,-Kč 

 1  1

Odstavná plocha před ZŠ a MŠ Malý Újezd 2013

Odstavná plocha byla realizována z důvodu rozšíření možnosti parkovacích míst před 

ZŠ a MŠ Malý Újezd.

Financováno:  Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 100%

Celkové náklady: 201.322,-Kč

1  1

Zateplení domu technických služeb Jelenice 2013

Z léta nevyužívané a chátrající hasičské zbrojnice v Jelenicích byl vybudován dům technických služeb jako zázemí pro pracovníky obce.

Financováno: Operační fond životního prostředí: 281.307,- Kč

                         Z rozpočtu obce Malý Újezd: 699.453,-Kč

Celkové náklady:    980.760,-Kč 

1 1

Zateplení ZŠ a MŠ Malý Újezd 2011

Základní a Mateřská škola v Malém Újezdě se dočkala zateplení budovy v roce 2011. Tímto krokem se ušetřily náklady na vytápění budovy. Budova se stala dominantnou obce Malý Újezd.

Financováno: Operační program životního prostředí: 4.768.608,-Kč

                         Z rozpočtu obce Malý Újezd: 2.197.292,-Kč

Celkové náklady: 6.965.900,-Kč 

1 2

Revitalizace mlýnského náhonu v obci Malý Úezd 2011/2012

Účelem bylo odbahnění koryta mlýnského náhonu v délce cca 2 km.

Financováno: Operační program životního prostředí, ve výši 85%

                         Z rozpočtu obce Malý Újezd, ve výši 15%

Celkové náklady: 4.634.000,-Kč                                                                             

  1 1

 

Virtuální prohlídka

1

Rozpočet

Rozpočet