Služby občanům

Legalizace, vidimace

 • Ověření podpisu: 30,- Kč
 • Ověření listiny: 30,- Kč/za stránku

 

Přihlášení k trvalému pobytu

Kde přihlášení provést?

 • Obecní úřad Malý Újezd, Malý Újezd 95

 

Co je k přihlášení potřeba?

 • platný občanský průkaz
 • vyplněný přihlašovací lístek (obdržíte na OÚ)
 • finanční hotovost na správní poplatek
 • doklad o vlastnictví bytu nebo domu, nebo doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu, popř. úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Správní poplatek: 50,- Kč/za osobu

 

Nový občanský průkaz

 • vyřizuje Městský úřad Mělník

 

Legislativa

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
 • stručný výpis ze zákona:
  • Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.
  • Občan ĆR může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
  • Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.
  • Změnu místa trvalého pobytu hlásí občan osobně na ohlašovně obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu. Tuto změnu může také ohlásit pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Ohlašovna při hlášení změny místa trvalého pobytu oddělí pravý dolní roh občanského průkazu a současně vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu
  • Za občana mladšího 15 let hlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, hlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce na základě předloženého pravomocného rozhodnutí soudu.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Virtuální prohlídka

1

Rozpočet

Rozpočet

Mobilní aplikace

Aktuální informace z našeho webu v mobilní aplikaci zdarma ke stažení: