Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výměna plastových oken podél komunikace I/16 v obci Malý Újezd- část Vavřineč

Zdůvodu velké vytíženosti komunikace I/16 ve Vavřinči, proběhne do konce roku 2019 výměna plastových oken u nemovitostí, tesně sousedících s touto komunikací. Tuto akci má na starosti ŘSD.

V současné době dojde k zadání zakázky na IV. etapu – inženýrská činnost, kdy dojde k upřesnění skutečného počtu a typu oken.

Firma pověřená od ŘSD během roku 2018 bude provádět detailní průzkumy konkrétních chráněných místností v konkrétních objektech.Budou sepsány dohody o výměně oken s dotyčnými majiteli zasažených objektů, definovány přesné požadavky a připraven finální podklad pro výběrová řízení individuálních protihlukových opatření.

Do konce roku 2019 dojde k vlastní realizaci výměny oken.

Výsledek měření ovzduší

Výsledek měření ovzduší u sběrného dvora WEGA recykling naleznete zde

Vítání občánků

Rodiče, kteří mají zájem o přivítání nových občánků narozených do 31.1.2018, žádáme o přihlášení na obecním úřadě do 28.2.2018

Cena stočného

Cena stočného  v období od 1.1.2018 do 31.3.2018 činní 48,25 Kč bez DPH

Úpravy jízdních řádů od 8.1.2018

Od 8.1.2018 budou realizovány následující dodatečné úpravy jízdních řádů linek PID:

Mladá Boleslav  - Mělník - Roudnice nad Labem

Dobřeň - Mělník - Byšice

Mělník - Hostín - Mělnické Vtelno - Vysoká Libeň

Všetaty - Byšice - Mšeno

 Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2018 zůstává stejný jako v roce 2017

Částku za odpady múžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě, nebo odeslat na číslo účtu 7420171/0100. Při platbě na účet použijte VS podle části obce:

Malý Újezd      VS 13401+ číslo nemovitosti

Jelenice           VS 13402+ číslo nemovitosti

Vavřineč          VS  13403+ číslo nemovitosti

do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce.

Po zaplacení částky na účet obce je potřeba vyzvednout si na obecním úřadě nálepku na odpadní nádobu. Známky které jste obdrželi po zaplacení odpadů v roce 2017 jsou platné do konce února 2018. Od 1.3.2018 je nutné mít nálepku pro rok 2018, bez ní Vám nebude odpadní nádoba vyvezena.

2

Zubní pohotovost Mělník od 1. ledna 2018

1. ledna 2018 se otevírá zubní pohotovost na Pražské ulici čp. 343/36 (budova bývalé dětské nemocnice, vchod z rohu ulice Pražská, Macharova). Provozní doba bude zajištěna o víkendech a státních svátcích, vždy od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 hodin. Informace jsou k dispozici na www.zubnipohotovostmelnik.cz,
tel. číslo 606 549 901. K ošetření je třeba mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

                 Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

kraj

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

 

Seznam výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. 

Oznámení ceny vodného pro rok 2018

         Cena vodného, s účinností od 1.1.2018 se nemění, zůstává ve stejné výši.               Více informací naleznete zde

Jízdní řád autobusové dopravy

Nový jízdní řád autobusové dopravy, platný od 10.12.2017 do 20.12.2018 naleznete zde a zde.

Žádost o vyplacení příspěvku na výsadbu stromů

Od 1.6.2017 můžete žádat na Obecním úřadu o vyplacení příspěvku na výsadbu stromů ( viz příloha ) na období 2017 - 2018

žádost

podporované dřeviny

Soutěž – nejhezčí zahrádka, předzahrádka, balkón

Starosta obce Malý Újezd tímto vyhlašuje soutěžní anketu, která hledá nejkrásnější rozkvetlou zahrádku, předzahrádku či balkón. Místo musí zkrášlovat obec, z tohoto důvodu je podmínkou jeho viditelnost z ulice. Do soutěže se mohou zapojit všichni zahrádkáři a milovníci květin v Malém Újezdu, Jelenicích a Vavřinči.

Informační leták zde

 

 

12.02.2018 - 01.02.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020

Detail Úřední deska

09.02.2018 - 25.02.2018

Usnesení č. 2/2018

Detail Úřední deska

31.01.2018 - 31.01.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/2018

Detail Úřední deska

29.01.2018 - 01.03.2018

Dražební vyhláška

Detail Úřední deska

29.01.2018 - 06.03.2018

Dražební vyhláška

Detail Úřední deska

20.01.2018 - 04.02.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Detail Úřední deska

18.01.2018 - 31.01.2019

Schválený rozpočet na rok 2018

Detail Úřední deska

21.12.2017 - 21.12.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 3/2017

Detail Úřední deska

03.03.2017 - 03.03.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2/2017

Detail Úřední deska

Naše akce

07.02.2018

Muzeum GRÉVIN + Muzikál MEFISTO

Pojeďte s námi strávit kulturní odpoledne

Detail

09.01.2018

Masopust 2018

Zveme Vás na MASOPUST, který se bude konat 24.2.2018

Detail

12.12.2017

Jarní koncert JOŽKA ŠMUKAŘE

Obec Byšice Vás zve na JARNÍ KONCERT JOŽKA ŠMUKAŘE

Detail

27.02.2018 - 23.03.2018

Kokořínsko nostalgické...

Výstava fotografií L. Záruby v kavárně

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

15.02.2018 - 18.03.2018

Petr Soukup - obrazy

Výstava obrazů mělnického rodáka, který strávil mnoho let v Kanadě.

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

06.03.2018 - 01.04.2018

Kašpárkův rok 2017

Výstava slovem a obrazem dokumentující rok činnosti Rodinného centra Kašpárek Mělník.

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

08.03.2018

Jarní ikebana a jarní cibuloviny

Přednáška v kavárně

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

06.02.2018 - 25.02.2018

Mandaly

Výstava obrázků mandal Bc. Jany Heidenreichové v kavárně muzea

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

06.02.2018 - 04.03.2018

Zahradní úpravy veřejné a soukromé zeleně

Výstava návrhů zahrad a parků vytvořených v rámci projektové výuky studentů České zahradnické akademie Mělník. Vstupní prostory.

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

15.03.2018

Soví noc

15. 3. Přednáška a setkání s živými sovami v kavárně 16. 3. Vycházka za sovím houkáním

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

18.03.2018

Vynášení Morany

Tradiční rozloučení se zimou...

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

21.03.2018

Vzácné houby CHKO Kokořínska a Mělnicka

Přednáška v kavárně

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

24.03.2018

Velikonoční jarmark

Tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea s dílničkami pro děti.

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

25.03.2018

Velikonoční jarmark

neděle 25.3.2018 od 14.00 do 16.00 hodin v sokolovně

Obec Nebužely Akce v okolí

27.03.2018

Mým kořenům - Milli Janatková

Kreativní workshop – “rodový strom” pro děti i dospělé (15:00 – 16:30) + sólový koncert Milli Janatkové (19:00).

Regionální muzeum Mělník Akce v okolí

27.02.2018 - 23.03.2018

Kokořínsko nostalgické

Kokořínsko nostalgické...

Výstava fotografií L. Záruby v kavárně

Regionální muzeum Mělník

15.02.2018 - 18.03.2018

Petr Soukup - obrazy

Petr Soukup - obrazy

Výstava obrazů mělnického rodáka, který strávil mnoho let v Kanadě.

Regionální muzeum Mělník

06.02.2018 - 25.02.2018

Mandaly - výstava

Mandaly

Výstava obrázků mandal Bc. Jany Heidenreichové v kavárně muzea

Regionální muzeum Mělník

06.02.2018 - 04.03.2018

ČZA Mělník výstava

Zahradní úpravy veřejné a soukromé zeleně

Výstava návrhů zahrad a parků vytvořených v rámci projektové výuky studentů České zahradnické akademie Mělník. Vstupní prostory.

Regionální muzeum Mělník

06.03.2018 - 01.04.2018

Kašpárkův rok 2017

Kašpárkův rok 2017

Výstava slovem a obrazem dokumentující rok činnosti Rodinného centra Kašpárek Mělník.

Regionální muzeum Mělník

15.03.2018

Soví noc

Soví noc

15. 3. Přednáška a setkání s živými sovami v kavárně 16. 3. Vycházka za sovím houkáním

Regionální muzeum Mělník

18.03.2018

Vynášení Morany

Vynášení Morany

Tradiční rozloučení se zimou...

Regionální muzeum Mělník

24.03.2018

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark

Tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea s dílničkami pro děti.

Regionální muzeum Mělník

25.03.2018

Velikonoční jarmark

neděle 25.3.2018 od 14.00 do 16.00 hodin v sokolovně

Obec Nebužely

27.03.2018

Milli Janatková

Mým kořenům - Milli Janatková

Kreativní workshop – “rodový strom” pro děti i dospělé (15:00 – 16:30) + sólový koncert Milli Janatkové (19:00).

Regionální muzeum Mělník