Připravované projekty

Připravované projekty  (aktualizace 21.4.2022)

Projektová dokumentace stavby - realizace přípravy projektu Výstavba chodníku při I/16 Malý Újezd - Vavřineč

Financováno: 1) z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory včasné                                     přípravy projektů EU 2021+ a NIP v rámci tématického zadání Životní                                            prostředí  - DOPRAVA

                       2)  z rozpočtu obce Malý Újezd

Stav: 1) získaná dotace 

          2) vypracovaná projektová dokumentace

          3) výběr zhotovitele, podepsaná Smlouva o dílo

          4) 8.11.2021 zahájení realizace stavby

Výpis z technické zprávy.pdf (1.56 MB)

C.1 ŠIRŠÍ VZTAHY.pdf (1.56 MB)

C.2 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY.pdf (4.12 MB)

 

Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd

Finance: 4.700.000,- Kč

Stav: 1) schválení dotace ve výši 70% uznatelných výdajů

          2) zadávací dokumentace uveřejnna na profilu zadavatele

          3) výběrov řízení  bylo zrušeno

Realizace: 2023/2024

Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky

Finance: 4.900.000,- Kč

Stav: 1) příprava projektové dokumentace

          2) získání dotace na PD ve výši 180.290,-Kč

Realizace: 2022/2023

Obecní dům Vavřineč - přestavba objektu čp. 9

Finance: 40.000.000,- Kč

Stav: Příprava projektové dokumentace a výběrového řízení

Realizace: 2023/2025

Projekt je podpořen z Programu NPO 283 Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití Projekt je spolufinancován z prostředků EU, financování je v rámci NEXT GENERATION EU

Plakát1 A3 BrwF Publicita ODV.pdf (199.09 kB)

 

Oprava komunikací v obci Malý Újezd - část Jelenice - lokalita 1 tzv "účko"

Finance: 8.800.000,- Kč

Stav: Stavební povolení

Realizace: ?

Oprava místních komunikací - veřejné osvětlení

Finance: 1.600.000,- Kč

Stav: Stavební povolení

Realizace: ?

 

 

 

Virtuální prohlídka

1

Rozpočet

Rozpočet