Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů

 

Historie a vznik

Dne 26. srpna 1917 se občané Jelenic rozhodli ustanovit sbor dobrovolných hasičů. Zvolili si přípravný výbor, který v listopadu předložil Ústřední zemské hasičské jednotě království českého své stanovy a požádal okresní hejtmanství o schválení.

 2. února 1918 se v hostinci u Štěpána Martince konala ustanovující valná hromada, které se zúčastnil i starosta hasičské župy mělnické p. Josef Vydra. Na této valné hromadě se podalo 22 přihlášek, byl založen sbor dobrovolných hasičů a zvoleni tito činovníci:

 

 - starosta Antonín Husák, rolník

 - velitel Vojtěch Srnádek, mlynář

 - zástupce velitele Josef Husák, rolník

 - jednatel Václav Havlíček, rolník

 - pokladník Václav Martinec, rolník

 - zbrojmistr František Hanke, strojník

 - náhradníci Václav Tutter a Václav Zubík.

 V témže roce, 1918 byla zakoupena čtyřkolá ruční stříkačka od firmy RA Smékal v Praze a přechodně byla umístěna do garáže mlýna.

Hasičský sbor zasahoval při prvním požáru již v roce 1919 a to u Josefa Fabiána ve Vavřinči, čp. 45, dále při požáru hostince Václava Hokeše a později při požárech domů p. Lajmra, p.Wolfa, p. Jiřího Fialy, stodoly v usedlosti Štěpána Martince a stodoly Šukovic statku. Na tento požár se pamatuji zvláště dobře, protože jsme bydleli naproti a jiskry z ohně létaly až na domy stojící opodál. Hasiči s nebývalou rychlostí natáhli hadice k Pšovce a kdo mohl, střídal se při ručním pumpování stříkačkou. Na každé straně se držadla střídavě zvedala nahoru - dolů, nahoru - dolů. Bylo to dost namáhavé, protože stroj sál a stříkal objemný proud vody. Střechy stodol napěchovaných slámou pochopitelně lehly popelem, ale zachovaly se stěny a hlavně oheň se nerozšířil dál.

K pomoci zdolávat požáry jsme byli vedeni již od dětství. Sbor měl vlastní žactvo, měli jsme jednotný oblek, a krásné dřevěné sekerky. Od jara do podzimu nás cvičil starý hasič pan Benda.

Byl velice obětavý a jezdil s námi na četná hasičská vstoupení. Taková slavnost v mnoha obcích trvala celý den. Dopoledne cvičilo žactvo se sekyrkami, odpoledne muži s žebříky apod. a závěrem několik sborů soutěžilo v rychlosti uhašení ohně dřevěného objektu postaveného k tomu účelu mimo obec či město. Jako kluci jsme se hrdě hlásili k heslu „Vlasti zdar - ohni zmar!“

Myslím, že o údržbu místní hasičské zbrojnice se nejvíce zasloužil p. Štál a Standa Fialů. 

Autor „Jan Kotrč CESTIČKY JELENIC“
 

Současnost

SDH Jelenice

Od roku 2005 se pokoušejí občané Jelenic navázat na přetržené tradice sboru dobrovolných hasičů. Je znovu zaregistrován sbor na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.


www.sdhjelenice.estranky.cz/ 

Virtuální prohlídka

1

Rozpočet

Rozpočet