Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů

 

Historie a vznik

Dne 26. srpna 1917 se občané Jelenic rozhodli ustanovit sbor dobrovolných hasičů. Zvolili si přípravný výbor, který v listopadu předložil Ústřední zemské hasičské jednotě království českého své stanovy a požádal okresní hejtmanství o schválení.

 2. února 1918 se v hostinci u Štěpána Martince konala ustanovující valná hromada, které se zúčastnil i starosta hasičské župy mělnické p. Josef Vydra. Na této valné hromadě se podalo 22 přihlášek, byl založen sbor dobrovolných hasičů a zvoleni tito činovníci:

 

 - starosta Antonín Husák, rolník

 - velitel Vojtěch Srnádek, mlynář

 - zástupce velitele Josef Husák, rolník

 - jednatel Václav Havlíček, rolník

 - pokladník Václav Martinec, rolník

 - zbrojmistr František Hanke, strojník

 - náhradníci Václav Tutter a Václav Zubík.

 V témže roce, 1918 byla zakoupena čtyřkolá ruční stříkačka od firmy RA Smékal v Praze a přechodně byla umístěna do garáže mlýna.

Hasičský sbor zasahoval při prvním požáru již v roce 1919 a to u Josefa Fabiána ve Vavřinči, čp. 45, dále při požáru hostince Václava Hokeše a později při požárech domů p. Lajmra, p.Wolfa, p. Jiřího Fialy, stodoly v usedlosti Štěpána Martince a stodoly Šukovic statku. Na tento požár se pamatuji zvláště dobře, protože jsme bydleli naproti a jiskry z ohně létaly až na domy stojící opodál. Hasiči s nebývalou rychlostí natáhli hadice k Pšovce a kdo mohl, střídal se při ručním pumpování stříkačkou. Na každé straně se držadla střídavě zvedala nahoru - dolů, nahoru - dolů. Bylo to dost namáhavé, protože stroj sál a stříkal objemný proud vody. Střechy stodol napěchovaných slámou pochopitelně lehly popelem, ale zachovaly se stěny a hlavně oheň se nerozšířil dál.

K pomoci zdolávat požáry jsme byli vedeni již od dětství. Sbor měl vlastní žactvo, měli jsme jednotný oblek, a krásné dřevěné sekerky. Od jara do podzimu nás cvičil starý hasič pan Benda.

Byl velice obětavý a jezdil s námi na četná hasičská vstoupení. Taková slavnost v mnoha obcích trvala celý den. Dopoledne cvičilo žactvo se sekyrkami, odpoledne muži s žebříky apod. a závěrem několik sborů soutěžilo v rychlosti uhašení ohně dřevěného objektu postaveného k tomu účelu mimo obec či město. Jako kluci jsme se hrdě hlásili k heslu „Vlasti zdar - ohni zmar!“

Myslím, že o údržbu místní hasičské zbrojnice se nejvíce zasloužil p. Štál a Standa Fialů. 

Autor „Jan Kotrč CESTIČKY JELENIC“
 

Současnost

SDH Malý Újezd

O zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Malý Újezd rozhodlo zastupitelstvo obce Malý Újezd na zasedání dne  15.12.2008 usnesením číslo 6/2008 s účinností od  1.1.2009.      

 


 

Virtuální prohlídka

1

Rozpočet

Rozpočet