Současnost

Malý Újezd

 Část Malý Újezd má 412 stálých obyvatel, je druhou největší částí obce. Ze všech tří částí obce je Malý Újezd nejblíže Mělníku. V nové budově z roku 1998 sídlí obecní úřad a ve zrekonstruované secesní budově z roku 1914 ZŠ a MŠ. V roce 2018 byl postaven nový pavilon ZŠ, jako pasivní stavba. Malý Újezd má rozlehlou travnatou náves, která slouží jako oddechová parková zóna. Na návsi se nachází dominanta obce – špýchar z roku 1840, pseudogotická kaple Nejsvětějšího srdce z počátku 19. st., která byla v roce 2016 nově zrekonstruována a vysvěcena. Před kaplí je umístěn pomník obětem války, jehož okolí bylo v roce 2016 nově upraveno a osázeno. V sousedství kaple byla postavena v 70. letech nová hasičská zbrojnice, která byla v roce 2018 zrekonstruována. V Malém Újezdě provozuje soukromý obchod smíšeným zbožím paní Plíšková a večerku Nguyen Thi Uyen. Naleznete zde také pizzerii PUMBA.

Jelenice

Část Jelenice má 282 stálých obyvatel. Je nejmenší ze všech tří částí obce, leží za Malým Újezdem směrem k Hostínu a Mšenu. Nejcennější historickou stavbou je kaplička na bývalé návsi. Cestu do Vavřinče lemovanou alejí topolů si oblíbili občané k vycházkám. V bývalé prodejně potravin dnes provozuje soukromý obchod s potřebami pro chovatele a zahrádkáře pan J. Boušek. Stejně jako v Malém Újezdě rostou v Jelenicích na stavebních pozemcích nové rodinné domky. Novým veřejným prostranstvím je Jelenický plácek, kde se nachází dětské hřiště s venkovní posilovnou a prostorem pro odpočinek.

Vavřineč

 Vavřineč s 445 stálými obyvateli je největší částí obce. Leží po obou stranách silnice I/16 z Mělníka do Mladé Boleslavi. Kolmo k silnici I/16 leží náves s rybníčkem. Revitalizace vodní nádrže proběhla v roce 2022. V klidné okrajové části směrem k Mikovu, vybudovala obec nové multifunkční hřiště. Při hlavní silnici najdeme pomník obětem války a naproti němu křížek. Kromě rodinných domů se ve Vavřinči nachází i bytové domy postavené v 80. letech 20. století. V areálu zemědělského družstva dnes sídlí soukromé firmy, stejně jako v bývalém hospodářském dvoře Mikově. Pohostinství v této části provozuje pan Drbohlav. Pan Kovalčík provozuje obchod se zahradní technikou. V této části se také nacházi obchod se smíšeným zbožím. Nově vzniká Obecní dům čp.9, který bude sloužit jako kulturně společenské centrum. V této budově budou obecní byty a prodejna se smíšeným zbožím.

Informace o obci

 Obec Malý Újezd leží v úrodné polabské krajině zhruba 4,5 km východně od Mělníka při silnici I/16 z Mělníka do Mladé Boleslavi, na hlavním železničním tahu z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem. Tvoří ji tři části (Malý Újezd, Jelenice a Vavřineč), které byly do jedné obce sloučeny v roce 1960. Rozloha katastru obce činí 1223 ha. První historická zmínka o Malém Újezdě pochází z roku 1517. V současné době má obec celkem 1139 obyvatel.
 
 Území je převážně rovinaté, nezalesněné, větší lesní plochy se rozprostírají mezi Jelenicemi a sousedním Hostínem. Charakter klimatu je teplý, mírně suchý. Nejnižší bod (177,8 m.nm) je u potoka Pšovky, nejvyšší 231 m.nm. u bývalého zemědělského dvora Mikova. Říčka Pšovka, která obcí protéká, pramení pod hradem
Houska, protéká CHKO Kokořínsko směrem k Mělnické Vrutici, Jelenicím a Malému Újezdu do Mělníka, kde se vlévá do Labe. V blízkosti říčky Pšovky na části katastru Jelenice, převážně již na katastru Mělnické Vrutice, se nachází významná státní přírodní rezervace Polabská černava, vyhlášená již roku 1946. Oblast je významným zdrojem pitné vody pro Středočeský kraj. Nedaleká a pro návštěvníky velmi dobře dostupná CHKO Kokořínsko nabízí mnoho možností k rekreaci a sportu.
 
 Obce byly založeny jako zemědělské, proto i charakter sídel byl a dodnes zůstal převážně zemědělský. S rozvojem průmyslové výroby po druhé světové válce dojíždí řada občanů za prací do Mělníka, Mladé Boleslavi, Byšic i Prahy.
 
 V posledních letech došlo k významnému nárůstu individuální bytové výstavby ve všech částech obce, zájem o výstavbu mají nejen místní, ale i lidé ze sousedních obcí a blízkého Mělníka.
Obec spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Mělník.
Veškerá občanská vybavenost – zdravotnická zařízení, kompletní síť obchodů a služeb je dobře dostupná autobusem, vlakem i autem ve 4,5 km vzdáleném Mělníku. Autobusové spojení má obec i s Mladou Boleslaví. Poštovní úřad sídlí v nedalekém Velkém Borku, v obci funguje mateřská škola a základní škola do 5. třídy, po ukončení 5. třídy pokračují děti na ZŠ J. Matiegky v Mělníku a ZŠ Byšice
 

Rozvoj obce

Každoročně jsou upravovány místní komunikace, veřejné stavby a zeleň s využitím finančních prostředků ze všech dostupných dotačních titulů. V roce 2006 byly z dotace  získané Sdružením  obcí Kokořínska instalovány měřiče rychlosti u silnice I/16 ve Vavřinči v celkové hodnotě 112 tis. Kč.

Obec se snaží realizovat projekty tak, aby došlo k propojení všech tří částí obce. V roce 2020 byl vybudován chodník, který propojil Jelenice a Malý Újezd. V roce 2022 proběhla realizace chodníku z Malého Újezda do Vavřinče. V obci proběhla též revitalizace zeleně jak v intravilánu tak v extravilánu. Byly zrealizovány polní cesty, podél kterých bylo vysázeno přes 500 kusů stromů. 

Program obnovy venkova  2011 - 2018 ke stažení zde

Občanská vybavenost

  • Základní škola
  • Mateřská školka
  • Hospoda ve Vavřinči
  • Pizzerie PUMBA v Malém Újezdě
  • Jelenický plácek - volnočasové aktivity
  • Multifunkční hřiště Vavřineč
  • Obecní dům Vavřineč - probíhá realizace

Dopravní dostupnost

Železniční stanice

Autobusové zastávky

Kompletní jízdní řády naleznete na webových stránkách:


Automobilová doprava

Obec Malý Újezd je vzdálená asi 10 km od okresního města Mělník. Obcí prochází silnice I.třídy č. I/16 spojující Mělník s Mladou Boleslaví.

Trasu do Malého Újezda si můžete naplánovat pomocí plánovače cest na webových stránkách: www.mapy.cz

Virtuální prohlídka

1

Rozpočet

Rozpočet