Současnost

Malý Újezd

 Část Malý Újezd má 395 stálých obyvatel, je druhou největší částí obce. Ze všech tří částí obce je Malý Újezd nejblíže Mělníku, v nové budově z roku 1998 sídlí obecní úřad a ve zrekonstruované secesní budově z roku 1914 ZŠ a MŠ. Malý Újezd má rozlehlou travnatou náves, která slouží jako oddechová parková zóna. Na návsi se nachází dominanta obce – špýchar z roku 1840, pseudogotická kaple Nejsvětějšího srdce z počátku 19. st., která byla v roce 2016 nově zrekonstruována a vysvěcena. Před kaplí je umístěn pomník obětem války, jehož okolí bylo v roce 2016 nově upraveno a osázeno. V sousedství kaple byla postavena v 70. letech nová hasičská zbrojnice. V Malém Újezdě provozuje soukromý obchod smíšeným zbožím paní Plíšková.

Jelenice

Část Jelenice má 274 stálých obyvatel. Je nejmenší ze všech tří částí obce, leží za Malým Újezdem směrem k Hostínu a Mšenu. Nejcennější historickou stavbou je kaplička na bývalé návsi. Cestu do Vavřinče lemovanou alejí topolů si oblíbili občané k vycházkám. V bývalé prodejně potravin dnes provozuje soukromý obchod s potřebami pro chovatele a zahrádkáře pan J. Boušek. Stejně jako v Malém Újezdě rostou v Jelenicích na stavebních pozemcích nové rodinné domky. Novým veřejným prostranstvím je Jelenický plácek, kde se nachází dětské hřiště s venkovní posilovnou a prostorem pro odpočinek.

Vavřineč

 Vavřineč s 414 stálými obyvateli je největší částí obce. Leží po obou stranách silnice I/16 z Mělníka do Mladé Boleslavi. Kolmo k silnici I/16 leží náves s rybníčkem. V klidné okrajové části směrem k Mikovu, vybudovala obec nové multifunkční hřiště. Při hlavní silnici najdeme pomník obětem války a naproti němu křížek. Kromě rodinných domů se ve Vavřinči nachází i bytové domy postavené v 80. letech 20. století. V areálu zemědělského družstva dnes sídlí soukromé firmy, stejně jako v bývalém hospodářském dvoře Mikově. Pohostinství v této části provozuje pan Drbohlav, pan Kovalčík provozuje obchod se zahradní technikou. Nově vzniká v budově čp. 9 obchod s potravinami a smíšeným zbožím.

Informace o obci

 Obec Malý Újezd leží v úrodné polabské krajině zhruba 4,5 km východně od Mělníka při silnici I/16 z Mělníka do Mladé Boleslavi, na hlavním železničním tahu z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem. Tvoří ji tři části (Malý Újezd, Jelenice a Vavřineč), které byly do jedné obce sloučeny v roce 1960. Rozloha katastru obce činí 1223 ha. První historická zmínka o Malém Újezdě pochází z roku 1517. V současné době má obec celkem 1069 obyvatel.
 
 Území je převážně rovinaté, nezalesněné, větší lesní plochy se rozprostírají mezi Jelenicemi a sousedním Hostínem. Charakter klimatu je teplý, mírně suchý. Nejnižší bod (177,8 m.nm) je u potoka Pšovky, nejvyšší 231 m.nm. u bývalého zemědělského dvora Mikova. Říčka Pšovka, která obcí protéká, pramení pod hradem
Houska, protéká CHKO Kokořínsko směrem k Mělnické Vrutici, Jelenicím a Malému Újezdu do Mělníka, kde se vlévá do Labe. V blízkosti říčky Pšovky na části katastru Jelenice, převážně již na katastru Mělnické Vrutice, se nachází významná státní přírodní rezervace Polabská černava, vyhlášená již roku 1946. Oblast je významným zdrojem pitné vody pro Středočeský kraj. Nedaleká a pro návštěvníky velmi dobře dostupná CHKO Kokořínsko nabízí mnoho možností k rekreaci a sportu.
 
 Obce byly založeny jako zemědělské, proto i charakter sídel byl a dodnes zůstal převážně zemědělský. S rozvojem průmyslové výroby po druhé světové válce dojíždí řada občanů za prací do Mělníka, Mladé Boleslavi, Byšic i Prahy.
 
 V posledních letech došlo k významnému nárůstu individuální bytové výstavby ve všech částech obce, zájem o výstavbu mají nejen místní, ale i lidé ze sousedních obcí a blízkého Mělníka.
Obec spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Mělník.
Veškerá občanská vybavenost – zdravotnická zařízení, kompletní síť obchodů a služeb je dobře dostupná autobusem, vlakem i autem ve 4,5 km vzdáleném Mělníku. Autobusové spojení má obec i s Mladou Boleslaví. Poštovní úřad sídlí v nedalekém Velkém Borku, v obci funguje mateřská škola a základní škola do 5. třídy, po ukončení 5. třídy pokračují děti na ZŠ J. Matiegky v Mělníku.
 

Rozvoj obce

V roce 1998 byla dokončena výstavba budovy obecního úřadu v částce 2,8 mil. Kč. Fasáda  secesní budovy základní a mateřské školy v roce 2001 dostala nový kabát a realizovala se  úprava  školní zahrady v částce 1,4 mil. Kč. V roce 2005 pak došlo k dokončení přístavby školní budovy v celkové částce 3,2 mil. Kč. V přízemí  tak vznikla další třída pro mateřskou školu, v patře moderní učebna základní školy. Každoročně jsou upravovány místní komunikace, veřejné stavby a zeleň s využitím finančních prostředků ze všech dostupných dotačních titulů. V roce 2006 byly z dotace  získané Sdružením  obcí Kokořínska instalovány měřiče rychlosti u silnice I/16 ve Vavřinči v celkové hodnotě 112 tis. Kč. Dále prostředky získané z Programu rozvoje venkova MMR v roce 2008 posloužily k instalaci hracích prvků ve  všech částech obce a na školní zahradě, celková cena činila 200 tis. Kč.   V roce 2008  s použitím dotace  1,05 mil. Kč na technickou infrastrukturu z programu MMR se  vybudoval vodovodní řad v lokalitě s plánovanou zástavbou 21 rodinnými domky v Malém Újezdě a Jelenicích. Nyní  ČEZ provádí jako vlastní  investici  rozvod elektřiny k jednotlivým parcelám.  V roce 2008 se podařilo získat dotaci 1,5 mil. Kč z MF ČR a vybudovat chodník u frekventované silnice I/16 ve Vavřinči. Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci pro výstavbu kanalizace ve všech třech částech obce, již několik let usiluje o získání dotace na její výstavbu. Rovněž probíhá zpracování projektu revitalizace mlýnského náhonu v Malém Újezdě a Jelenicích, na podzim roku 2009 bude podána žádost o dotaci.

 
Program obnovy venkova  2011 - 2018 ke stažení zde
 

Občanská vybavenost

  • škola
  • školka
  • hospoda

Dopravní dostupnost

Železniční stanice

Autobusové zastávky

Kompletní jízdní řády naleznete na webových stránkách:


Automobilová doprava

Obec Malý Újezd je vzdálená asi 10 km od okresního města Mělník. Obcí prochází silnice I.třídy č. I/16 spojující Mělník s Mladou Boleslaví.

Trasu do Malého Újezda si můžete naplánovat pomocí plánovače cest na webových stránkách: www.mapy.cz

Virtuální prohlídka

1

Rozpočet

Rozpočet