Územní plán

Územní plán Malý Újezd 2022

Změna územního plánu č.3.zip (13.08 MB)

Územní plán Malý Újezd 2018

Změna územního plánu č. 2.zip (16.26 MB)

Schválený územní plán Malý Újezd 2015

Textová část územního plánu

Hlavní výkres územního plánu

Výkres veřejně prospěšných staveb územního plánu

Koordinační výkres územního plánu

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu územního plánu

Výkres širších vztahů územního plánu

Výkres základního členění území územního plánu


Změna č. 5 - ÚPNSÚ Malý Újezd

Změna č. 6 - ÚPNSÚ Malý Újezd (před společným jednáním)

Obsah

Hlavní výkres

 
  • Dokumenty jsou též k nahlédnutí v tištěné podobě v budově OÚ Malý Újezd, popřípadě na Městském úřadu v Mělníku, odbor výstavby a rozvoje, kancelář  p. Vaňkové.

    Změna č. 6 - ÚPNSÚ Malý Újezd (před společným jednáním)

Veřejné projednání změny č. 6 ÚPNSÚ Malý Újezd bude probíhat v budově OÚ Malý Újezd dne 17. května 2011 od 13.00 hodin. Další informace budou zveřejněny prostřednictvím veřejné vyhlášky.

Textové části změny územního plánu po úpravě projektanta:

Textová část 1 - po úpravě

Textová část 2 - po úpravě

Návrh na vydání změny č. 6 ÚPNSÚ Malý Újezd

Virtuální prohlídka

1

Rozpočet

Rozpočet