Znak obce

 

Znak obce

S myšlenkou vytvořit pro obec Malý Újezd obecní znak a vlajku přišel bývalý starosta obce (současný mistostarosta) Bc.Jaroslav Peleška, DiS. záhy po zvolení do funkce. Byl vybrán Mgr. Vladimír Červenka - Heraldická kancelář Patriot, aby zpracoval návrhy na obecní znak a vlajku.


Pan Červenka předložil několik návrhů budoucího znaku obce. S návrhy znaků byla seznámena veřejnost a starosta obce inicioval anketu, kde se občané mohli ke znakům vyjádřit a vybrat mezi nimi ten nejvhodnější. Na základě výsledků ankety zastupitelstvo schválilo usnesením č. 7/2011 variantu č. 1. Následně na to, 7.září 2011, byla odeslána žádost o posouzení návrhu znaku a vlajky  a o doporučení jejich udělení obci.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová slavnostně předala dne 26. ledna 2012 starostovi obce rozhodnutí o udělení znaku a vlajky obce Malý Újezd.  

 

Zde uvádíme základní vysvětlení použitých symbolů a barev:
 
  • biskupská berla - zastupuje Malý Újezd, který je v pramenech poprvé připomínán roku 1517 jako majetek mělnické kapituly, tj. církevní vrchnosti,
  • rošt - atribut sv. Vavřince, který odkazuje na jméno místní části Vavřineč,
  • jelení paroh - odkazuje na jméno místní části Jelenice,
  • barvy (červená, stříbrná, černá, zlatá, v případě varianty č. 2 jen červená a stříbrná) - převzaty ze znaku města Mělníka (respektive českého královského znaku - červená a stříbrná, neboť Mělník byl královským věnným městem), s nímž obec, či přesněji některé její části do jisté míry sdílely společnou historii (Malý Újezd ve vlastnictví mělnické kapituly a později záduší kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku, část Jelenic v majetku města).

Znak_3

Znak_4

Znak_1

Znak_2

Virtuální prohlídka

1

Rozpočet

Rozpočet